Leiebetingelser

Leievilkår for MF Trau og MS Pellærn

Pris:

 • Timeprisen regnes fra båten drar fra kaiplass på Skilsøy/Tromøy, og til den er tilbake der.
 • Båtturen faktureres i ettertid. Det er også mulig å betale med vipps eller kort om bord. Ved enkelte tilfeller vil vi også kreve forskuddsbetaling.
 • Minimum leietid av båtene er to timer om ikke annet er avtalt.
 • Ved forsinket avgang grunnet sene passasjerer/mat o.l., belastes det med kr 300,- + mva for Trau og kr 500,- + mva for Pellærn pr 15 minutter.
 • Taxiturer regnes med inntil 5 passasjerer og har egne takster/fastpris.
 • Bestilling / bekreftelse av chartertur skjer på epost. Her må også sendes fakturaopplysninger.

Avbestilling av avtalt tur:

 • Avbestilling må skje senest 14 dager før avreise
 • Avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, blir belastet med 50% av avtalt leiebeløp.
 • Avbestilling under 4 dager før avreise, belastes med hele leiebeløpet.
 • Avbestilling må skje skriftlig på mail til: post@merdofergen.no
 • Vi har ikke værforbehold på båtene, da det er sitteplasser til alle innendørs. Unntaket er turer til og fra Torungen fyr. Se eget punkt.

Torungen fyr:
Det er værforbehold for turer til og fra Torungen fyr med tanke på bølgehøyde. Det er skipperen som avgjør om det er forsvarlig å legge til kai ved Torungen. Dersom ikke turen kan gjennomføres pga bølgehøyde, ser vi oss dessverre nødt til å allikevel fakturere 50% av avtalt leiebeløp. Vær oppmerksom på at været kan endre seg og at vi dermed ikke alltid kan komme til kai igjen ved avtalt retur. Returen blir da utsatt til det igjen er forsvarlig å legge til kai. SIKKERHET FØRST. Om ikke vi kommer til Torungen kan vi uansett få en fin båttur innaskjærs.

Mat & drikke:

 • Vi tillater medbrakt mat og drikke og har ingen servering om bord.
 • Dersom personer møter opp overstadig beruset ved avgang, kan skipperen avvise personen(e).

Annet:
Ved henting/levering av passasjerer på private brygger, er det kundens ansvar å se til at dette kan gjøres på forsvarlig måte. Kunden må også hente inn eventuelle tillatelser for dette.